Menstruatie problemen

Hier worden menstruatie-problemen in de breedste zin van het woord bedoeld. Veel bloedverlies, weinig bloedverlies, onregelmatige cyclus, buikpijn tijdens, voor of na de menstruatie, menstruatie die gepaard gaat met stolsels, hoofdpijn tijdens de menstruatie en andere ongemakken die ervaren kunnen worden.

Aan deze klachten kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen.

Hieronder volgt een voorbeeld om aan te tonen op welke manier de oorzaak van het probleem belangrijk is voor het oplossen ervan:

Stel u heeft een (onregelmatige) cyclus waarbij uw menstruatie vaak lang op zich laat wachten. Dit kan verschillende oorzaken hebben; mogelijk zit er een 'wegversperring' waardoor het menstruatiebloed het lichaam niet goed kan verlaten. Een andere mogelijke oorzaak is dat er sprake is van het zogenaamde 'bloed leegte' waardoor er te weinig menstruatiebloed aanwezig is om afgestoten te kunnen worden. U kunt zich voorstellen dat deze twee verschillende oorzaken verschillende behandelingen vragen. In het ene geval zal de 'wegversperring' moeten worden opgeheven, terwijl in het andere geval het bloed gevoed zal moeten worden.

De acupuncturist zal de oorzaak opsporen door vragen te stellen die betrekking hebben op de menstruatie en op de cyclus. Ook zullen er vragen gesteld worden die niets met dit onderwerp van doen lijken te hebben. In de Chinese geneeskunde staat alles met elkaar in verbinding. Het stellen van deze vragen is nodig om de onderliggende oorzaak van de klacht te kunnen bepalen en een goede diagnose te kunnen stellen voor een juiste behandeling.